KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.ellios.se, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Ellios Hund & Katt AB, organisationsnummer 556357-3046 (”Ellios”). Kontaktuppgifter och övrig information om Ellios återfinns på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha en leveransadress i Sverige och Du måste ha fyllt 18 år. Ellios accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Ellios förbehåller sig rätten att i enskilda fall annullera eller ändra din beställning, exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

1.3 Ellios reserverar sig för slutförsäljning, tekniska problem samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation, felaktiga priser, prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) samt felaktig information angående om en vara finns i lager. Vid eventuella felaktigheter förbehåller sig Ellios rätten att korrigera detta i efterhand samt ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Ellios att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Ellios fullföljer beställningen. All bildinformation på Sajten ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Ellios ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4 Sajten, inklusive allt innehåll på denna, ägs av Ellios eller dess licensgivare och leverantörer. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att logotyper, firmanamn, produktnamn, bilder, grafik, design, text, ljudklipp, layout, digitala nedladdningar, annan mjukvara samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Ellios.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 Beställning görs på vår hemsida www.ellios.se. Om Du har frågor kring hur Du beställer kan du titta under Handla & Betala. Genomförd beställning via Sajten innebär att Du accepterar våra Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av namn, personuppgifter och cookies.

2.2 Ett avtal om köp ingås när Ellios bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Ellios per e-post. Ellios uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Ellios kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Ellios. Om beställningen återkallas så kommer Ellios att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller det företag vars betalningslösning Du använt har gjort avseende beställningen.

2.3 Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske. Om Du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

3. KUNDUPPGIFTER

3.1 I samband med din beställning godkänner Du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja köpet och tillhandahålla den service som Du kan förvänta dig av oss. Ellios Hund & Katt arbetar i enlighet med EU:s lag General Data Protection Regulation (GDPR) och du kan läsa mer om hur vi hanterar Dina personuppgifter liksom vilka rättigheter Du har i vår Integritetspolicy.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, vilka anges separat och kan variera beroende på vilket frakt- liksom betalningsalternativ Du väljer vid beställning.

4.2 I samarbete med PayPal erbjuder Ellios betalning med kort, Visa, MasterCard eller American Express. Alternativt betalning med ditt PayPalkonto. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner Du Ellios allmänna villkor.

4.3 I samarbete med Verifone erbjder Ellios betalning med kort, Visa och Mastercard. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner Du Ellios allmänna villkor.

4.4 Ellios förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. FRAKT, LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1 I kassan visas möjliga frakt- och hemleveransalternativ som Du kan välja på.

5.2 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats, exempelvis för varor som ej finns i lager. I de fall där en beställd vara inte skulle finnas inne kontaktar vi dig och beslutar hur Du vill göra.

5.3 När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som ska leverera din order inom utsatt tid för valt fraktsätt. Ellios lämnar inte någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.  

5.4 Ellios ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid, helst inom ett dygn från mottagen leverans. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att Du kontrollerar att godset inte är transportskadat. Ellios rekommenderar att Du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Ellios kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada samt ta bild av det skadade emballaget liksom skadad produkt.

5.5 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen och i kassan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 15 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har Du rätt att häva köpet. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundservice på info@ellios.se om Du önskar häva ditt köp.

5.6 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Ellios rätt att debitera dig en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till Ellios administration, frakt, returfrakt och hantering. Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten. Observera därför att om Du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver Du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning nedan för att ej bli debiterad 299 kr.

5.7 Hemleverans – när du beställer hemleverans godkänner du att leveransen lämnas utanför din dörr utan kvittens. Kvittensen anses ha lämnats när budet lämnat paketet. Portkod måste anges i kassan så att budet kommer åt din dörr, annars tas paketet i retur och du står för frakten. Om du har en låst port utan portkod kan vi tyvärr inte Hemleverera varor till dig.

6. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

6.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Ellios detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud mottagit den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis pälsvårdsprodukter, belöningsgodis, tandkräm osv.); 

(c) använda varor;

(d) skadade varor. Exempelvis om Du hämtat ut din vara i helt skick och produkten därefter kommit till skada såsom en hundbädd som smutsats ned i transport hem från utlämningsstället.

6.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör således när Du bryter förseglingen.

6.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande där det tydligt framgår att Du ångrar köpet och vill utöva din ångerrätt. Meddelandet ska skickas via e-post till Ellios kundservice: info@ellios.se. Du ska ange följande information:

(a) ordernummer (finns på din orderbekräftelse)

(b) ditt namn och kontaktuppgifter

(c) antal och namn på de varor som Du önskar returnera

Ellios skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka.

6.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och eventuella manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Ellios. Returer ska göras till Ellios enligt de metoder och anvisningar som Ellios anger.

6.6 När Du ångrar ditt köp betalar Ellios tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader och andra tjänster kopplade till leverans såsom t.ex. postförskottsavgift. På det belopp som ska återbetalas har Ellios rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har handskats med varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.7 Ellios betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Ellios tagit emot och kontrollerat den returnerade varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6.8 Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

7. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1 Vissa av Ellios varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Eventuella garantier är giltiga i Sverige och endast för förstahandsköpare.

7.2 Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Ellios kan varan returneras. Garanti och reklamationsrätt för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom sömnadsjustering, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Reklamationsrätten omfattar inte heller fel orsakade av normalt slitage. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.3 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Ellios så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Ellios uppskattar om reklamation sker inom 14 dagar från att felet upptäckts, dock senast tre år efter inköpsdatum.

7.4 Ellios står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.5 Ellios förbehåller sig vid reklamationer rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverera en ny likvärdig vara, i tredje hand ge prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet och i sista hand återköp.

7.6 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Ellios att kompensera dig. Ellios strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Ellios mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på typ av vara. Ellios förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Ellios riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.arn.se samt www.konsumentverket.se

8. LÄNKAR

Ellios kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Ellios kontroll, och webbplatser utanför Ellios kontroll kan länka till Sajten. Även om Ellios försöker säkerställa att Ellios enbart länkar till webbplatser som delar Ellios personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Ellios inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

9. FORCE MAJEURE

Ellios ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Ellios inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Ellios dig i början, löpande och i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Ellios rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Ellios förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 15 dagar efter att Ellios har informerat dig om ändringarna. Ellios rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att få vetskap om eventuella ändringar av Villkoren.

11. OMDÖMEN

Genom att lämna omdömen för varor på ellios.se ger Du Ellios rätten att publicera dem på www.ellios.se samt i andra kanaler och medier.

12. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH EVENTUELLA TVISTER

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Ellios kundtjänst. 

13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Ellios kundtjänst kan Du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Du kan även lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Du hittar EU-kommissionens plattform via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Du in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar därefter kontakt med Ellios och söker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Ellios beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

Dessa Villkor har fastställts av Ellios Hund & Katt den 1 juli 2018.